Електроизграждане PDF Печат Е-поща
„Джи Ви Ай елекрик” ООД - гр.Бургас извършва електроизграждане-проектиране,изграждане и съгласуване на:

- улично и парково осветление

- подземни и въздушни мрежи средно и ниско напрежение

- вътрешни електро инсталации,оборудване и осветление

- всички видове слаботокови инсталации

- мълниезащитни и заземителни инсталации

- трафопостове

- изработка и монтаж на електро табла

- доставка на всички видове електро материали